Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu  10 rokov.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – Slovenská pošta – pre doručenie tovaru.Pre objednanie tovaru a jeho dodanie je nevyhnutné, aby zákazník poskytol svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru bez súhlasu zákazníka, pretože platí základná zásada spracúvania osobných údajov, ktorú je nutné dodržiavať za každých okolností a to je zásada zákonnosti, ktorá hovorí, že spracúvanie osobných údajov je možné vykonávať len na základe jedného z definovaných právnych základov spracúvania tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čo je pre v našom prípade  uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom.
Preto v situácii, keď sú osobné údaje zákazníka nevyhnutné k tomu, aby mu eshope Huncutricko dodalo produkt, nevyžaduje sa súhlas so spracúvaním.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú. Osobné údaje klienta sa nepoužívajú ani neposkytujú na iné účely ako len uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy. 

Eshop drzymedovnik.eu nepoužíva newsletter, ani žiadne databázy a marketingové analýzy.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
    Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.